Chào mừng đến với KHOA NÔNG - LÂM - THỦY SẢN TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH

Khoa Nông - Lâm - Thủy sản Trường Đại học Quảng Bình được thành lập ngày 01 tháng 11 năm 2007, trên cơ sở tách ra từ Khoa Tự nhiên - Kỹ thuật.

 

 

 

Tóm tắt cơ cấu tổ chức:  Năm học 2011 - 2012, khoa Nông - Lâm - Thủy sản là đơn vị quản lý và đào tạo có số lượng cán bộ, giảng viên khá đông (18 cán bộ, giảng viên: 08 nam + 10 nữ). Khoa có 01 tiến sỹ, 03 Nghiên cứu sinh, 04 thạc sỹ, 08 Cao học và 02 cử nhân, kỹ sư.

Khoa có 01 Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa, 01 Giảng viên kiêm Giáo vụ Khoa và Văn thư khoa, Khoa được biên chế thành 3 Bộ môn.

- Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa: TS Trần Thế Hùng

- Giáo vụ Khoa kiêm Văn thư Khoa: Th.S Lê Thị Hương Giang

+ Bộ môn Sinh học: 6 giảng viên - Th.s Đinh Thị Thanh Trà - Q.Trưởng Bộ môn

+ Bộ môn Lâm nghiệp - TT: 07 giảng viên - K.S Nguyễn Phương Văn - Q.Trưởng Bộ môn

+ Bộ môn: Chăn nuôi - NTTS: 07 giảng viên - Th.S Nguyễn Quang Hùng - Q.Trưởng Bộ môn

 

 

Ngành nghề đào tạo:

Khoa Nông - Lâm - Thủy sản, Trường Đại học Quảng Bình được phép đào tạo các ngành, hệ Chính quy như sau:

1.     Đại học Sư phạm Sinh học

2.     Đại học Nuôi trồng Thủy sản

3.     Cao đẳng Lâm nghiệp

4.     Cao đẳng Nuôi trồng Thủy sản

5.     Cao đẳng Chăn nuôi

6.     Cao đẳng Trồng trọt

7.     Cao đẳng Sư phạm Sinh học (ghép với Hóa học và Kỹ thuật Nông nghiệp)

Ngoài ra, Khoa Nông - Lâm - Thủy sản còn liên kết để đào tạo các lớp:

   1.     Cao đẳng Liên thông Chăn nuôi

   2.     Cao đẳng Liên thông Lâm nghiệp

Nghiên cứu Khoa học:

Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong khoa luôn được chú trọng; hằng năm, khoa tổ chức hội thảo khoa học giảng viên, hội nghị nghiên cứu khoa học trong vinh viên, phong trào nghiên cứu khoa học phát triển mạnh mẽ, nhiều đề tài mang tính thực tiễn, ứng dụng cao.

- Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá rô đồng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh sản nhân tạo cá Hồi vân (Oncorhynchus mykiss) tại Trung tâm nghiên cứu cá nước lạnh Thác Bạc - Sa Pa - Lào Cai.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp sinh sản khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh sản của hàu Thái Bình Dương tại trại giống thủy sản Trung Kiên - Nghĩa Hưng - Nam Định.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các loài tảo lên tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng hàu Thái Bình Dương tại Nghĩa Hưng - Nam Định.

- Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học trong ao nuôi công nghiệp tôm thẻ chân trắng tại Công ty Cổ phần Phú Thành Đạt, Bố Trạch, Quảng Bình.

- Thực trạng - Giải pháp nâng cao chất lượng và khả năng tiêu thụ sản phẩm tôm thẻ chân trắng trên địa bàn Quảng Bình giai đoạn 2010 - 2015.

-  Đa dạng cây rừng nhiệt đới và bảo tồn đa dạng sinh học

-  Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý và sử dụng đất, tài nguyên thiên nhiên

-  Áp dụng kỹ thuật lâm sinh nhằm nâng cao chất lượng rừng thứ sinh.

-  Áp dụng mô hình nông lâm kết hợp cho vùng cao

-  Đánh giá giao đất giao rừng có sự tham gia của cộng đồng, người dân

-  Xây dựng mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu vùng bãi ngang.

Bên cạnh đó, Khoa đang quy hoạch xây dựng Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm Nông - Lâm, nhằm nâng cao công tác nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập cho giảng viên, sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo.

 

Định hướng:

- Nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên: tới năm 2013: 100% giảng viên có trình độ thạc sỹ trở lên; tới năm 2020: trên 40% giảng viên có trình độ tiến sỹ và trên tiến sỹ.

- Xây dựng trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm nông-lâm

- Mở thêm nhiều ngành đào tạo mới: lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường, công nghệ sinh học, ngư y..., tiến tới đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ.

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, dự án trong và ngoài nước nhằm tạo nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa học, tìm kiếm các nguồn học bổng, hợp tác xây dựng các dự án phát triển với các tổ chức quốc tế.

 

Hình ảnh hoạt động


Địa chỉ:

KHOA NÔNG - LÂM - THỦY SẢN

Tầng 3, dãy nhà A Trường Đại học Quảng Bình

312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0523. 819120

 

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

Chỉnh sửa website một cách dễ dàng.

Hãy click vào biểu tượng bút chì để mở danh sách các chức năng.

Bạn có thể thêm, sửa, xóa các phần tử của trang web như các biểu mẫu, bảng, hình ảnh... Bạn cũng có thể chỉnh sửa một phần từ bằng cách click vào phần tử đó.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí các phần tử bằng các thao tác kéo thả rất đơn giản.